Disclaimer

Formålet med denne hjemmeside er at vise alle interesserede de artikler og tjenesteydelser, som Maza kan levere.

Følgende betingelser og vilkår er gældende for anvendelsen af Maza’s hjemmeside, og enhver bruger af hjemmesiden er bundet af disse regler og vilkår. Hjemmesidens besøger erklærer udtrykkeligt at pågældende selv bærer ansvaret for at gennemgå disse betingelser og vilkår regelmæssigt, og at holde sig underrettet om den nyeste version heraf.

1. Adgang til hjemmesiden

Alle oplysninger, både i form af tekst, filer og billeder og enhver anden form stilles kun til rådighed af Maza som informerende oplysninger.

Enhver interesseret person kan tage denne oplysning til efterretning, men Maza forbeholder sig ret til på det tidspunkt det passer dem, uden forudgående varsel, at ændre reglerne og vilkårene i forbindelse med adgang til anvendelse af hjemmesiden, og indskrænke hele eller dele af hjemmesiden.

Adgang til de begrænsede dele af hjemmesiden kan gøres afhængigt af de oplysninger, besøgeren/brugeren af hjemmesiden giver. Besøgeren/brugeren, som giver denne information, er indforstået med at Maza får ejendomsretten over denne information, og at sidstnævnte får udtrykkelig tilladelse til at anvende denne information i henhold til Maza’s fortrolighedspolitik ved at besøgeren/brugeren giver denne information til Maza.

Maza kan altid ændre eller nægte adgang til de begrænsede dele af hjemmesiden ved hjælp af brugernavne og adgangskoder uden at dette fører til nogen form for kompensation.

2. Ansvar i forbindelse med den viste information

Alle oplysninger, som vises på Maza’s hjemmeside i form af tekster, dokumenter, billeder, databaser og andet, stilles til rådighed af Maza uden at dette indeholder nogen form for garanti eller sikkerhed på vegne af Maza med hensyn til tilgængelighed, levereringsmuligheder og tilpasning til kommercielle eller private formål.

Maza er derfor på ingen måde ansvarlig for brugen af tekster, dokumenter, billeder og andre oplysninger fra denne hjemmeside, og heller ikke for udførslen heraf.

3. Links på hjemmesiden

For at gøre det lettere for brugeren at besøge Maza’s hjemmeside, er der lavet links til tredjemands hjemmesider.

Besøgeren kan frit beslutte om pågældende vil bruge disse links.

Eventuelle skader, som følge af brugen af sådanne links, falder udenfor Maza’s ansvar da Maza ikke giver nogen form for garanti med hensyn til anvendelsen af disse tredjeparts hjemmesider eller information, som står på disse websteder.

Såfremt en bruger opdager, at en af linkene på hjemmesiden ikke er korrekt eller ikke virker, kan det til enhver tid tilkendegives til Maza.

Maza forbeholder sig til enhver tid ret til at oprette ny links eller fjerne eksisterende links.

4. Beskyttelse af intellektuelle rettigheder

Logoet og virksomhedens navn falder under Maza’s egen ophavsret og må under ingen omstændigheder reproduceres eller gengives uden tilladelse fra Maza.

Visning af andre handelsnavne eller varemærker på Maza’s hjemmeside sker efter udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Maza påtager sig dog intet ansvar for visning af oplysninger på deres hjemmeside, der muligvis kan krænke en tredjemands intellektuelle rettigheder.

Parter, der mener at deres intellektuelle rettigheder er blevet krænket af en uautoriseret brug af deres arbejde på Maza’s hjemmeside, anmodes høfligt snarest muligt at underrette Maza herom, som herefter vil tage de nødvendige skridt, i det mindste midlertidigt, for at fjerne det krænkende materiale fra hjemmesiden.

5. Fortrolighedspolitik

For at Maza kan muliggøre visning af information til hjemmesidens besøgere, vil brugeren muligvis blive bedt om at indtaste personlige oplysninger som fx navn, mailadresse eller telefon- og faxnummer som kan identificere brugeren.

Maza har brug for denne information for at yde sine tjenester, indsamle fakturaoplysninger og besvare anmodninger om information og, om nødvendigt, at underrette brugeren om særlige værdier.

Maza respekterer denne personlige informations privacy, og har indbygget tilstrækkeligt med sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne.

Yderligere oplysninger om vores fortrolighedspolitik kan fås på følgende mailadresse: info@maza.nl.